Vergunning

Sinds 1 januari 2003 is er een nieuwe regeling voor het bouwen van dakkapellen.
Deze regeling kent 2 mogelijkheden:

 1. Vergunningsvrij bouwen
 2. Licht vergunningspichtig bouwen.

1: REGELS VERGUNNINGSVRIJ BOUWEN
De volgende regels gelden voor het vergunningsvrij bouwen van dakkapellen op een achtergevel dakvlak.

 1. De dakkapel moet met een plat dak zijn uitgevoerd.
 2. De dakkapel mag niet hoger zijn dan 1.50 meter buitenwerks gemeten.
 3. De dakkapel moet tussen de 50 cm. en 1 meter uit de dakvoet beginnen.
 4. De dakkapel moet minimaal 50 cm. onder de nok gelegen zijn.
 5. De dakkapel moet minimaal 50 cm. uit het hart van elke bouwmuur blijven of
 6. De dakkapel moet 50 cm. uit de zijkant van het dakvlak blijven.
 7. De dakkapel moet ondoorzichtige zijwangen hebben.

De volgende extra regels gelden voor het vergunningsvrij bouwen van dakkapellen op een zijgevel die niet naar de weg of openbaar groen gericht zijn.

 1. De dakkapel moet 1 meter uit de voorgevellijn blijven.
 2. De dakkapel moet 50 centimeter uit de achterzijde van het dakvlak blijven.

VOORBEELD VAN VERGUNNINGSVRIJE DAKKAPELLEN

2: REGELS LICHT VERGUNNINGSPLICHTIG BOUWEN
Indien een dakkapel aan de voorgevel of aan de zijgevel grenzend aan de openbare weg ofwel openbaar groen gebouwd moet worden kunt u bij de gemeente de loketcriteria van uw gemeente krijgen, in deze criteria staat wat u mag bouwen zonder dat de welstandscommissie hiernaar hoeft te kijken.
Indien de dakkapel niet binnen de criteria valt van uw gemeente zal de welstandscommissie over uw aanvraag beslissen.
Bouw en woningtoezicht van uw gemeente kan u adviseren over de richtlijnen van uw gemeente.
Voor alle bouwregelingen kunt u terecht op de site van het ministerie van VROM.

Hoogeveensevaart 53a   |   7864 TA Zwinderen   |   Tel. 06-28585302   |   info@bouwservicezantingh.nl