Disclaimer Bouwservice Zantingh.nl
De inhoud van de website van Bouwservice Zantingh is met de grootste zorg samengesteld. Hoewel Bouwservice Zantingh er naar streeft dat de informatie op de website permanent zo accuraat en actueel mogelijk wordt weergegeven, zijn wijzigingen in de informatie te allen tijde voorbehouden.

U kunt aan de informatie op deze site geen rechten ontlenen. Evenmin kan Bouwservice Zantingh aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste en/of onvolledige informatie welke wellicht op deze website zou voorkomen.

Alle informatie en gegevens van deze website mogen zonder onze nadrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden vermenigvuldigd of gepubliceerd.

Links naar derden
Bouwservice Zantingh heeft op haar website links geplaatst naar websites van derden. Bouwservice Zantingh is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van die websites. Bouwservice Zantingh plaatst dergelijke links enkel voor het gemak van de bezoeker van de Bouwservice Zantingh -site zonder daarmee de inhoud van de externe website blindelings te onderschrijven.

Copyright
Alle rechten op de Bouwservice Zantingh -website, dan wel ontwerpen, teksten, fotografisch-/beeldmateriaal, aangeboden diensten en producten, scripts en andere onderwerpen op de Bouwservice Zantingh -website, berusten bij Bouwservice Zantingh, tenzij anders vermeld.

Privacy
Indien de bezoeker van de Bouwservice Zantingh -website zich opgeeft via de Bouwservice Zantingh -website om informatie via post, mail of telefoon te ontvangen, wordt hij verzocht bepaalde persoonsgegevens aan Zantigh te verstrekken (te weten: naam, e-mail, telefoon- en/of adresgegevens). In dit geval geeft een bezoeker Bouwservice Zantingh toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand van Bouwservice Zantingh.

De door de bezoeker aan Bouwservice Zantingh beschikbaar gestelde gegevens worden verwerkt conform de Wet bescherming persoonsgegevens en zullen daarom nooit zonder uw toestemming worden verstrekt aan derden.
Op uw verzoek zal Bouwservice Zantingh u;

  1. inzage geven in de door Bouwservice Zantingh verwerkte gegevens,
  2. uw gegevens aanpassen/actualiseren of
  3. uw gegevens uit haar bestand verwijderen.

Statistieken en cookies
Om het gebruik van de Bouwservice Zantingh -website te optimaliseren wordt gebruik gemaakt van cookies. Deze technische gegevens over o.a. het gebruik van de website bevatten geen gegevens die herleidbaar zijn tot de bezoeker. Bouwservice Zantingh koppelt de gebruikersstatistieken niet aan gegevens die u eventueel via deze website aan ons hebt verstrekt.

Vragen
Indien u nog vragen of opmerkingen heeft over onze disclaimer en/of privacybeleid kunt u contact opnemen via info@bouwservicezantingh.nl.

Hoogeveensevaart 53a   |   7864 TA Zwinderen   |   Tel. 06-28585302   |   info@bouwservicezantingh.nl